products-details

Az immateriális vagyon közzététele a vállalati jelentésekben

Az immateriális erőforrások számvitele olyan aktuális terület, amely egyszerre állítja kihívások elé a standardalkotókat, a gazdálkodókat és a beszámolók felhasználóinak közösségét.
Már az ezredforduló után megfogalmazódott, hogy a tudásalapú gazdaságban kulcsfontosságúak azok a fizikai formát nem öltő, „megfoghatatlan erőforrások”, amelyeket a pénzügyi számvitelben az immateriális javak közé sorolunk.
A kiadvány az immateriális vagyon pénzügyi beszámolási rendszerben elfoglalt helyével foglalkozik, illetve azzal, hogy milyen utakat vázolnak fel a standardalkotók a szabályozások jövőbeni módosításaira. Emellett kitér arra, hogy tartalomelemzési módszertannal hogyan tudjuk megvizsgálni egyes vállalatok jelentéstételi gyakorlatát. A kötet célkitűzéseink egyike a vonatkozó magyar és a nemzetközi számviteli szabályozások ismertetése.
A szerző a könyvben megvizsgálta, hogy mennyire támogatják a számviteli rendszerek az immateriális erőforrások beszámolóba történő beillesztését. A kiadvány másik célja a tartalomelemzéshez, mint a vállalati éves jelentések vizsgálatának egyik elterjedt módszeréhez kapcsolódik. Az immateriális vagyon közzététele a vállalati jelentésekben című könyv bemutatja, hogyan lehet a tartalomelemzés a kutatók segítségére olyankor, amikor egy adott vállalati kör beszámolási kultúrájának elemzése a cél.

Szerző Kovács Zsuzsanna Ilona

Lektor Karai Éva

ISBN 978-963-638-698-6

DOI DOI 10.62133/SALDO/NELX4876