products-details

Korlát és menedék
A társadalmi tőke szerepe a szegregációs és antiszegregációs folyamatokban

A kötet a szegregáció és deszegregáció közötti összefüggések mélyebb megértetésére törekedett. A szerző, több mint 9 éves kutatómunkájának eredményeit mutatja be egy városi szegregátum mélyszegénységben élő roma közösségén keresztül. Közvetlen tapasztalatokkal gazdagodva a szegénység és szegregáció mindennapi küzdelmeiről írt, amelyek gyakran rejtve maradnak a tudományos és politikai diskurzusok elől.
Magyarországon legalább 1633 olyan település vagy településrész található, ahol a szegénység koncentrációja különösen magas, mintegy 300 000 ember él ilyen körülmények között. A kutatás esettanulmányként szolgál, részletesen feltárva a deszegregáció bonyolult és rejtett mechanizmusait. A szerző személyes kapcsolatba került az érintett családokkal, így követni tudta a sorsukat a költözés után is. A város antiszegregációs terve szerint a szegregátum felszámolását 2029-ig kell befejezni és az érintett családokat integrált lakókörnyezetbe kell költöztetni. A kutatás eredményei jól illeszkednek a hazai szakpolitikai célokhoz, amelyek a térbeli szegregáció megszüntetését támogatják.
Milyen mechanizmusok kapcsolódnak a társadalmi tőkéhez etnikailag és osztályalapon szegregált közösségek esetében?
Milyen hatások és mechanizmusok figyelhetők meg a társadalmi tőkével kapcsolatban az olyan antiszegregációs törekvések során, amelyek heterogén lakóközösségek létrehozatalára irányulnak?
A részletes elemzés nemcsak a kihívásokat, hanem az erőforrásokat is feltárja, melyek mindennapi küzdelmeik megértéséhez elengedhetetlenek. A könyv új nézőpontokat nyit a hazai és nemzetközi szegénységkezelési stratégiák terén, miközben a szakpolitikai döntéshozók és kutatók számára is értékes tanulságokkal szolgál.

Szerző Dr. Berki Boglárka

Lektor Dr. Csillag Sára

ISBN 978-963-638-707-5

DOI DOI 10.62133/ SALDO.ESDD2980